Hlavné zásady
Hlavné zásady

Arnold hlavné zásady

Čím väčší je podnik, tým väčšmi si vyžaduje jasné štruktúry a smernice. Najvyšší predpoklad pre našu prácu je, zákazníkom vždy poskytnúť optimálnu starostlivosť a najlepšie výkony, jedno v ktorej krajine alebo na koho sa obracajú,. 

Čo sa na začiatku jednoducho podalo ďalej niekoľkým pracovníkom, sa medzitým rozvinulo do zásad, ktoré všetkým pracovníkom tímu Arnold pomáhajú, aby stále jednali s orientáciou na zákazníka.

U nás je zákazník kráľom.
Naše výrobky a služby sú koncipované tak, aby vyhoveli potrebám a predstavám našich zákazníkov čo možno najlepšie. Stále sa snažíme vytvoriť vyššie hodnoty pre našich zákazníkov.
Naši zákazníci ako partneri
Ako tradičný rodinný podnik pracujú naši pracovníci v tímoch, zostavených podľa požiadaviek projektu, a v úzkej spolupráci s pracovníkmi našich zákazníkov, aby docielili čo najlepšie výsledky.
Inovácia
Našou stálou snahou o inovácie a novinky, ktoré našim zákazníkom prinášajú ešte viac úžitku, sa líšime od konkurencie a poskytujeme inovatívne riešenia pre naše projekty a podnikové postupy.
Kvalita „made in Germany“
Náš vývoj a naša výroba v Nemecku nám umožňujú zaručiť našim zákazníkom maximálne dosiahnuteľný štandard kvality.
Učiaca sa organizácia
Sme toho názoru, že podnik sa musí sústavne zlepšovať. Preto optimalizujeme naše výrobky a postupy tiež tak, aby sme pre našich zákazníkov docielili optimálny výsledok, a aby sme so zdrojmi, ktoré máme k dispozícii, zaobchádzali veľmi zodpovedne.
Motivovaní pracovníci
Naši pracovníci sú našim kapitálom! Úspech nášho podniku stojí a padá s našimi pracovníkmi. Preto ponúkame našim pracovníkom vysokú mieru sebaurčenia a firemné subvencie v rozličných oblastiach. Zato očakávame od našich pracovníkov angažovanosť, zodpovednosť, vlastnú iniciatívu a kreativitu.
Výkon
Usilujeme sa byť najlepší v každej oblasti našich činností. Stanovíme si veľmi vysoké, ale zároveň vždy realistické ciele. Naše nároky, ktoré si sami kladieme na seba, stúpajú vždy pri dosiahnutí predtým stanovených cieľov.
Orientácia na tím
U ARNOLD sa tímová práca píše veľkými písmenami – nielen kvôli povahe nášho rodinného podniku, ale aj kvôli zvýšeniu produktivity a väčšej spokojnosti našich pracovníkov.
Trvalosť
Cítime sa zaviazaní nášmu životnému prostrediu a nasledujúcim generáciám. Z toho dôvodu chceme hospodáriť trvácne a zodpovedne zaobchádzať so svojimi zdrojmi, aby sme našimi výrobkami a službami pomohli našim zákazníkom, aby tiež efektívne hospodárili s energiami a efektívnejšie vyrábali.

Máte otázku? Radi Vám pomôžeme.

Alebo jednoducho využite náš kontaktný formulár: