Izolačné systémy na požiarnu ochranu
Izolačné systémy na požiarnu ochranu

Izolačné systémy na požiarnu ochranu

Požiar v priemyselných zariadeniach môže mať katastrofálne následky a môže spôsobiť nielen vecné škody ale si vyžiadať aj ľudské životy. Stále komplexnejší vývoj v zásobovacej technike budov, elektrárni a technických zariadení vedú však k nesmierne zvýšenému riziku požiarov a šíreniu dymových spalín. Preto je o to dôležitejšie, aby sa stavebná požiarna ochrana už veľmi skoro integrovala do plánovania stavieb. Dôležitú úlohu pri tom hrajú aj zákonné normy k preventívnym opatreniam požiarnej ochrany, a tieto sa musia bezpodmienečne dodržať.

ARNOLD Vám ponúka komplexné a individuálne systémové riešenia na tému Požiarna ochrana. Pritom sa náš tím odborníkov riadi skutočnosťami a požiadavkami na mieste a nájde vhodnú izoláciu na požiarnu ochranu re každú oblasť aplikovania. No nielen pri nových budovách, ale aj pri dodatočnej údržbe starších zariadení je bezpodmienečne nutná expertíza odborníka na požiarnu ochranu, aby sa zabezpečila bezpečnosť, aby sa zabránilo vecným škodám a aby sa zachránili ľudské životy.

Komplexné opatrenia k požiarnej ochrane pre Vašu bezpečnosť

Pri navrhovaní protipožiarnej izolácie, ktorá vyhovie potrebám, sa zohľadňujú faktory ako veľkosť a trieda budov ako aj ich využitie, aby sa vyvinula efektívna požiarna ochrana, ktorá zaručuje bezpečnosť človeka a prevádzky. Pri protipožiarnych izoláciách od firmy ARNOLD sa používajú výlučne vysokohodnotné materiály, ktoré spĺňajú najvyššie nároky.

Naša paleta komplexných opatrení k požiarnej ochrane zahŕňa okrem iného:

ARNOLD odborníci na požiarnu ochranu vyvinú pre Vás na mieru vyrobené riešenia.

Napriek najprísnejším bezpečnostným opatreniam pre chod závodu sa nedajú celkom vylúčiť menšie požiare. Efektívna protipožiarna izolácia zabraňuje, aby z nich vznikli väčšie škody. Preto zverte bezpečnosť Vášho priemyselného zariadenia a Vašich pracovníkov do rúk profesionálov.

Ďalšie izolačné systémy pre tepelnú ochranu, ochranu pred chladom a zvukovú ochranu

Máte otázku? Radi Vám pomôžeme.

Alebo jednoducho využite náš kontaktný formulár: