Vŕtanie

K najčastejším použitím mobilného vŕtania v moderných priemyselných zariadeniach patrí vŕtanie nových otvorov alebo obnovovanie existujúcich alebo poškodených otvorov a odvrtávanie odtrhnutých skrutiek. Hlavne na skriniach turbín, na závitoch akéhokoľvek druhu alebo na ložiskových domcoch sú takéto opravy a údržbárske opatrenia pravidelne potrebné.

Mobilné vŕtanie je často najjednoduchším riešením pre opravárske práce a zároveň aj cenovo výhodnejšie ako nákladné vymontovanie a transport častí zariadenia. Okrem toho sa značne skrátia časy výpadku strojov obrábaním na mieste a tak sa umožňuje efektívnejšia prevádzka zariadenia.

Špecializované vŕtacie stroje s vnútorným chladením

ARNOLD disponuje špecializovanými vŕtacími strojmi so súčasným vnútorným chladením. Tieto stroje umožňujú hĺbku vŕtania až do 3000 mm a aj náročné vŕtania. Okrem toho dokážeme rezať všetky bežné druhy závitov do veľkosti M250.

Pri mobilnom vŕtaní ARNOLD dosahuje najväčšiu presnosť dokonca pri komplexných požiadavkách na prácu. Nezávisle od veľkosti súčiastky poskytujú naši vynikajúco vyškolení technici práce v dielenskej kvalite, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

Mobilné vŕtanie vo všetkých oblastiach

Mobilné vŕtacie stroje a sústruhy ARNOLD umožňujú mechanické obrábanie od Ø 3 mm až do Ø 180 do plného materiálu. Ak je to potrebné, môžu sa tieto otvory vyvŕtať väčšie.

Dokonca pri obmedzenom mieste a ťažkých podmienkach sa môžu nasadiť ARNOLD mobilné vŕtacie stroje . ARNOLD odborníci vykonávajú mobilné vŕtanie flexibilne, presne a rýchlo. Vaše individuálne požiadavky a potreby konkrétneho zariadenia sú pri tom pre nás centrom pozornosti.

Máte otázku? Radi Vám pomôžeme.

Alebo jednoducho využite náš kontaktný formulár: