Systémy doplnkového elektroohrevu
Systémy doplnkového elektroohrevu

Systémy doplnkového elektroohrevu

Doplnkové elektroohrevy slúžia k tomu, aby sa dosiahli a udržali predpísané prevádzkové teploty a aby sa komponenty bezpečne chránili pred mrazom. Týmto vedú nielen k zvýšeniu efektívnosti ale aj k zníženiu nákladov (na opravy). Hlavne pri materiáloch, citlivých na teplotu, pri vedeniach s veľkým nebezpečenstvom namŕzania a pri pracovných procesoch s vysokými teplotami predstavuje elektrický doplnkový ohrev zmysluplné a účinné riešenie. Preto ho nájdeme medzitým v skoro každom priemyselnom odvetví.

Doplnkový elektroohrev, naše riešenia pre rozsah teplôt od -50 do 800°C

Elektronický doplnkový ohrev pozostáva z množstva vykurovacích pásov, elektrického riadenia a zo špeciálne zladenej izolácie. Iba správna kombinácia z kúrenia, riadenia a izolácie vedie k fungujúcej jednotke a k efektívnemu elektronickému doplnkovému ohrevu, ktorý môže kompenzovať straty tepla a udržať teplotu na konštantnej úrovni. ARNOLD disponuje dlhoročným know-how a rozsiahlou expertízou v tejto oblasti, a ponúka Vám so svojimi individuálne vypracovanými riešeniami čo najväčšiu istotu v prevádzke a pri pracovných postupoch.

Doplnkový elektroohrev celkom podľa Vašich potrieb

ARNOLD vytvorí doplnkové elektroohrevy priamo ušité na Vaše potreby. Či doplnkové elektroohrevy pre potrubia a nádrže, snímateľné vykurovacie manžety alebo vykurovacie kazety s požiadavkami na ochranu proti explózii alebo bez, ako aj finančne nákladné systémy, my ich vyvinieme s najaktuálnejšími riadiacimi a rozvodnými zariadeniami a z vysoko akostných materiálov. Pre väčšiu flexibilitu a jednoduchšiu demontáž a opätovnú montáž odporúčame naše vykurovacie kazety alebo vykurovacie manžety, ktoré umožňujú jednoduchý prístup k rúram. ARNOLD koncipuje a konštruuje aj pre plynové turbíny doplnkové elektroohrevy, ktoré umožňujú bezpečnejší a rýchlejší štart turbíny.

Kvalita našich inovatívnych doplnkových elektroohrevov je pri tom pre ARNOLD v centre záujmu. Naše rozsiahle systémové riešenia sa postarajú o konštantný výkon počas celej životnosti doplnkových elektroohrevov a zaručujú bezpečnosť v prevádzke. Navyše pracujeme kontinuálne na ďalšom vývoji našich výrobkov a výkonov, takže u ARNOLD vždy dostanete optimálne riešenie pre Vaše zariadenie.

Radi Vám poradíme.

Od návrhu Vášho individuálneho doplnkového elektroohrevu cez vývin až po montáž a údržbu je ARNOLD Vašim silným a kompetentným partnerom.

Máte otázku? Radi Vám pomôžeme.

Alebo jednoducho využite náš kontaktný formulár: