Výskum

Stále rastúce požiadavky našich zákazníkov ako aj naše vlastne podnikové nároky na kvalitu sú pre ARNOLD motorom pre kontinuálny výskum a vývoj.

Spoločne za najvyššiu kvalitu a inovatívne výrobky.

Spolu s rôznymi partnermi, inštitútmi a univerzitami pracujeme na technologických inováciách a efektívnych procesoch. Vysoko špecializovaní odborníci aktívne komunikujú s našimi pracovníkmi. Tak vzniká optimálna symbióza z výskumu a priemyselnej praxe, ktorá vedie k sústavnému zlepšovaniu a ďalšiemu vývoju našich výrobkov a tým slúži k spokojnosti našich zákazníkov a k splneniu najvyšších nárokov.

Pravidelnými skúškami materiálov v našej vlastnej podnikovej skúšobni môžeme mimo toho kedykoľvek zaručiť veľmi vysokú kvalitu a odolnosť našich izolačných systémov. Spoľahlivé výkony a trvanlivé výrobky sú výsledkom a meradlom, ktoré máme na našu prácu.

Ekologická stálosť prostredníctvom kontinuálneho výskumu

Pre ARNOLD je ekologická stálosť tiež stredobodom pozornosti vo výskume. Využitie obnoviteľných energií ako aj hospodárenie, šetriace zdroje, vyžadujú dôkladné znalosti technológií, procesov a aktuálnych vývojových trendov v branži.

Na redukovanie emisií a aktívne šetrenie životného prostredia investujeme do výskumov nových riešení.

Iba tak sa dá docieliť dlhodobý úspech a trvalo prispieť k ochrane klímy.

Máte otázku? Radi Vám pomôžeme.

Alebo jednoducho využite náš kontaktný formulár: