Protihlukové izolačné systémy
Protihlukové izolačné systémy

Protihlukové izolačné systémy

Všade okolo nás sa nachádzajú zdroje hluku, ktoré spôsobujú jeho permanentne zvýšenú hladinu. Či doprava na cestách, stavebné práce alebo iný okolitý hluk – zaťaženie hlukom vyčerpáva. Čo je cítiť v každodennom okolí, stáva sa problémom v priemysle. Zariadenia s intenzívnym hlukom dokázateľne obmedzujú výkonnosť a pohodu našich pracovníkov. Sústavná hluková kulisa zabraňuje takto produktívnej pracovnej klíme a trvale zhoršuje kvalitu života.

Hluk je ale nielen nepríjemný, ale dlhodobo aj škodlivý pre telo a psychiku. V žiadnej modernej prevádzke sa hluk nesmie podceňovať. Veď takzvaná hluková nedoslýchavosť patrí k najčastejším chorobám z povolania. Aplikácia ARNOLD protihlukových izolácií slúži preto nielen k zlepšeniu pracovného prostredia, ale aj k bezpečnosti práce v zmysle Zákona o bezpečnosti práce, ktorý stanovuje určité hraničné hodnoty pre zaťaženie hlukom na pracovisku.

Protihlukové izolácie pre kľudné pracovisko

Zdroje hluku by sa mali identifikovať už v plánovacej fáze a eliminovať účinnou protihlukovou izoláciou. Vďaka našej dlhodobej skúsenosti v oblasti ochrany proti hluku dokážeme funkčnými izolačnými systémami prispieť k počuteľnému zníženiu emisií hluku. Vysokohodnotné zvukovoizolačné materiály absorbujú zvuk a týmto efektívne chránia pred hlukom.

K oblastiam aplikácie Arnold protihlukových izolácií patria:

Špičkové podniky na celom svete z automobilového priemyslu, z oblasti energetiky a iných branží dôverujú nášmu know-how pri protihlukových izoláciách.

Aby sme splnili naše vysoké nároky na kvalitu, spolupracujeme s rôznymi inštitútmi a univerzitami, a takto zostávame vždy na aktuálnom stave techniky a inovácie.   Dôverujte aj Vy izolačným systémom ARNOLD.

Ďalšie izolačné systému na ochranu proti teplu a chladu a na požiarnu ochranu

Máte otázku? Radi Vám pomôžeme.

Alebo jednoducho využite náš kontaktný formulár: