Brúsenie

Brúsenie mobilnými strojmi preniklo v poslednej dobe kvôli stúpajúcim nárokom na kvalitu do mobilného trieskového obrábania. Vývojom vysokohodnotných materiálov je teraz možné, aby sa obrábali dokonca aj najtvrdšie materiály, ako napríklad vložky guľkových ložísk alebo kalená oceľ (piestnice a valce).

Brúsne práce na tesneniach ventilových sediel sú našim špeciálnym riešením, keď sú sedlá Vašich ventilov netesné. Pre tesniace plochy ventilov sa vyžaduje veľmi veľká kvalita povrchu, aby sa zabránilo netesnostiam a škodám, ktoré z toho vyplývajú. Okrem toho stúpa význam obrábania ventilov, ktoré sú dôležité z bezpečnostného hľadiska, ako napríklad na rýchlouzatváracích ventiloch v oblasti vysokého tlaku na turbínach.
Dodatočne prispievajú obrobené tesniace plochy rýchlouzatváracích ventilov a regulačných ventilov k zvýšeniu efektívnosti turbín.

Mobilné brúsenie s brúsnymi strojmi s vysokými otáčkami sa používa aj v priemysle, napríklad brúsne práce na valcoch lisov v automobilovom priemysle, ako aj na valcoch alebo klzných plochách v oceľovom priemysle.

Brúsne práce hrajú dôležitú úlohu pre jemné obrábanie častí zariadení nielen vo výrobe, ale aj pri opravách a údržbe. Veľmi presný proces vyžaduje najväčšiu presnosť a perfektnú precíznosť. Nie je ale potrebné, aby sa jednotlivé komponenty demontovali a prepravili do dielne. ARNOLD Vám ponúka mobilné brúsne práce pre rôzne oblasti použitia – bez straty času alebo rizík prepravy a s minimálnym prestojom.

Tesniace plochy, obežné krúžky, lopatky a iné dosadacie plochy, ktoré už neodpovedajú geometrickým predpokladom, sústruží a brúsi ARNOLD pomocou mobilných brúsnych strojov tak, aby znovu vyhoveli najvyšším požiadavkám. Na želanie Vám radi vypracujeme aj doklad o záberovom poli ozubenia.

Veľmi jemné obrábanie a precíznosť pri brúsení

Vďaka dlhoročnej skúsenosti našich pracovníkov a ich práci s presnými brúsnymi strojmi dokážeme vykonať veľmi jemné obrábanie s najväčšou presnosťou. Takto vďaka našej expertíze a nášmu know-how obdržíte dielenskú kvalitu priamo na mieste.

Aj pre komplexné formy alebo pri ťažkých prípadoch vyvinieme individuálne riešenia, ktoré dovoľujú optimálnu funkciu zariadenia. Pritom sú požiadavky na mieste centrom záujmu pre nás. Cieľ: brúsiť časti zariadenia čo možno najrýchlejšie a najefektívnejšie a týmto zabrániť výpadkom a zachovať hospodárnosť zariadenia.

Brúsenie lopatiek pre efektivitu plynových turbín

Zvlášť lopatky turbín sa musia úplne presne zabrúsiť na klznú dráhu. Len tak sa dá efektivita plynovej turbíny pri výrobe elektriny zachovať alebo zvýšiť. Aj pri montáži nových súčiastok je žiadaná najväčšia presnosť. ARNOLD sa špecializoval na brúsenie lopatiek turbín na mieste, a s mobilnými brúsnymi zariadeniami dokáže vykonať brúsne práce tak na zabudovaných ako aj na vymontovaných rotoroch turbín na diskoch ako aj v jednotlivých postupoch na lopatkách turbín.

Naše merítka sú lepšie ako štandardné riešenia. Naši ARNOLD špecialisti nájdu pre Vás čo najlepšie brúsne riešenie – pre každý prípad aplikácie a priamo na mieste.

Máte otázku? Radi Vám pomôžeme.

Alebo jednoducho využite náš kontaktný formulár: