ARNOLD ako zamestnávateľ
ARNOLD ako zamestnávateľ

ARNOLD ako zamestnávateľ

V našej podnikateľskej filozofii hrajú naši pracovníci centrálnu rolu. Ako zamestnávateľ zdôrazňujeme význam spokojných pracovníkov pre úspešný podnik a pre udržanie vysokej kvality našich výrobkov a pracovných procesov. Aby sme mimoriadne úlohy úspešne zvládli, potrebujeme mimoriadnych spolupracovníkov, ktorí sú ochotní podať vysoký výkon, a ktorí sa angažujú pre svoju prácu.

Ako tím spoločne k úspechu

Ako rodinný podnik ležia nám na srdci nielen hospodárske ale aj sociálne hodnoty. Pritom sú pre nás dôvera a vzájomná úcta v každodennom styku obzvlášť dôležité. Preto sme etablovali podnikateľskú kultúru, ktorá podporuje spolupatričnosť a otvorenosť, a ktorá vytvára rodinné prostredie.

Iba spoločne dokážeme zvládnuť malé a veľké výzvy v každodennom živote v podniku a ponúknuť našim zákazníkom čo možno najlepšie riešenia. Preto sa u firmy ARNOLD vyzdvihujú tímový duch a učenie sa od iných a spolu s nimi.

Profesijné výzvy na celom svete

Vo všetkých našich sídlach ponúkame profesijné možnosti v optimálnom pracovnom prostredí a s možnosťami individuálneho rozvoja. Na celom svete všetci pracovníci firmy ARNOLD majú tie isté práva a slobody.

Trvalo podporujeme kolegyne a kolegov a pomáhame im pri ich ďalšom odbornom raste. Už mnoho rokov je preto výsledkom nadpriemerná motivácia k veľkým výkonom a spokojnosť našich pracovníkov.

Či vzdelanie alebo duálne štúdium, praktikum, uchádzanie sa o jedno z našich voľných pracovných miest alebo iniciatívne uchádzanie – tešíme sa, že Vás spoznáme!

Čo ponúkame:

Nájdite tu vhodné miesto pre Vašu profesijnú budúcnosť.

Máte otázku? Radi Vám pomôžeme.

Alebo jednoducho využite náš kontaktný formulár: