Obrábanie prírub

Príruby sa využívajú ako spojovacie a tesniace prvky hlavne pri výmenníkoch tepla ako aj pri reaktoroch, tlakových nádobách, oceľových vežiach, veterných elektrárňach a turbínach. Bezpodmienečne nutné pre tesné spojenie je perfektné lícovanie prírub. Časom sa ale komponenty opotrebia, takže sa musia vykonať údržba a opravy.

Profesionálnym obrábaním prírub sa udržuje a obnovuje rovinnosť a tesnosť prírubových spojov. Mobilným obrábaním na mieste od firmy ARNOLD sú možné aj dodatočné práce na prírubách. Vďaka mobilným, moderným strojom a náradiu dokážeme pracovať priamo na zariadení a vyhnúť sa transportom a nákladom na prepravu.

Obrábanie na mieste pre nové, staré a poškodené príruby

ARNOLD prerobí tak nové a staré ako aj poškodené plochy prírub od Ø 32 mm až do Ø 8000 mm. Vlny a náklony sa pri tom zredukujú na absolútne minimum. Takto dosiahneme dielenskú kvalitu, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

Mobilným obrábaním prírub sa naši skúsení technici postarajú o neobmedzenú a hladkú prevádzku zariadení všetkého druhu a tým predlžujú životnosť súčiastok.

Oblasti realizácie obrábania prírub

ARNOLD ponúka obrábanie prírub v rozličných oblastiach, okrem iného:

Pri obrábaní prírub je presnosť a starostlivosť rozhodujúca pre funkčnosť zariadenia. Preto kladieme najväčší dôraz na prácu, presnú na zlomok milimetra, na najvyššej úrovni. Aby sme docielili čo možno najlepšie výsledky, sú našou prioritou flexibilné a individuálne riešenia. Vyvíjame precízne koncepty pre obrábanie prírub, ktoré sa má vykonať, vždy podľa daných skutočností na mieste a podľa požiadaviek zariadenia. Tešíme sa na Vaše otázky.

Máte otázku? Radi Vám pomôžeme.

Alebo jednoducho využite náš kontaktný formulár: