Dodatočné služby

Opravy alebo údržbárske práce na zariadeniach sa dajú bez vynaloženia veľkého množstva času a financií uskutočniť dodatočnými službami, a to obrábaním na mieste, ktoré ponúka ARNOLD.

Rozsiahle dodatočné služby pre riešenia na mieru

ARNOLD dodáva rozsiahle dodatočné služby pre hladkú prevádzku Vašich zariadení. Naše komplexné strojové obrábanie na mieste predstavuje pohodlnú alternatívu vo všetkých prípadoch jeho využitia.

Veľmi namáhané časti strojov a stavebné prvky vyžadujú osobitnú trvanlivosť. ARNOLD ponúka mobilné termické striekanie na ochranu postihnutých povrchov. Pri tom sa na základnú plochu materiálu nanesie vrstva, ktorá zabezpečuje väčšiu odolnosť proti opotrebeniu a väčšiu robustnosť. Opravy a údržba sa môžu realizovať flexibilným a časovo úsporným postupom bez toho, aby sa pri tom muselo počítať s dlhými prestojmi alebo výpadkami.

ARNOLD stavba špeciálnych strojov a konštrukcia

Okrem našich rozsiahlych dodatočných služieb ponúkame aj obrábanie v oblasti stavby špeciálnych strojov. Od koncepcie cez detailné plánovanie až po výrobu a uvedenie do prevádzky Vás podporíme počas celého konštrukčného procesu.

Vaše výhody pri stavbe špeciálnych strojov a konštrukcii u ARNOLD:

Aj pre komplexné a vysoko špecializované aplikácie je ARNOLD Vašim kompetentným partnerom v stavbe špeciálnych strojov. Vaše želania a požiadavky sú pri tom stredobodom pozornosti a realizujú sa inovatívne našimi skúsenými technikmi.

Máte otázku? Radi Vám pomôžeme.

Alebo jednoducho využite náš kontaktný formulár: