Proces opravy liatinových častí
Proces opravy liatinových častí

Proces opravy liatinových častí

Oprava zlomených resp. roztrhnutých liatinových alebo oceľoliatinových častí vždy predstavuje veľkú výzvu, lebo liatina sa dá zvárať len do istého stupňa. Preto ARNOLD ponúka metódu opravy liatinových častí za studena. Týmto sa zabraňuje problémom spôsobeným tepelným napätím, ako napríklad pri zváraní, takže ostávajú zachované pôvodné nastavenia.

Proces opravy liatinových častí, nazvaný aj proces uzamknutia, ktorý sa osvedčil už 80 rokov, sa dá realizovať priamo na dielci na mieste. Dielec sa za účelom opravy nemusí demontovať.

Postup opravy

 • 01.

  Analýza trhliny

 • 02.

  Dielec sa znovu nastavuje a ostáva v polohe

 • 03.

  Špeciálnymi vŕtacími šablónami sa navŕtajú skupiny dier priečne cez líniu zlomu

 • 04.

  Spojenie jednotlivých dier prostredníctvom pneumatického sekáča

 • 05.

  Do otvorov sa zavedú špeciálne závory a utesnia sa zatemovaním

 • 06.

  Vyvŕtanie ďalších závitových otvorov pozdĺž línie zlomu a roztemovanie závrtných skrutiek

 • 07.

  Tlakotesný spoj sa dosiahne jednotlivými závrtnými skrutkami, ktoré do seba zapadajú

 • 08.

  Odstránenie zvyšného nespracovaného kovu pneumatickým sekáčom

 • 09.

  Jemné brúsenie celej oblasti opravy

 • 10.

  Nové lakovanie

Výhody

Máte otázku? Radi Vám pomôžeme.

Alebo jednoducho využite náš kontaktný formulár: