Impresum

Údaje podľa § 5 TMG (Zákon o telemédiach):
EUGEN ARNOLD GmbH
Carl-Zeiss-Straße 14
70794 Filderstadt-Harthausen

Telefón: +49 (0) 7158-90 14-0
Fax: +49 (0) 7158-90 14-50
E-mail: info@arnoldgroup.com

Zástupcovia: Wolfgang Arnold & Werner Arnold
Registrácia: zápis do Obchodného registra
Registračný súd: Prvostupňový súd Stuttgart Číslo registra: HRB 221992
IČDPH: IČDPH podľa § 27a Zákona o dani z pridanej hodnoty: DE 147852956

Vylúčenie záruky
EUGEN ARNOLD GmbH nepreberá ručenie ani záruku za aktualitu, správnosť a úplnosť poskytnutých informácií. To isté platí pre všetky webové stránky, na ktoré sa odkazuje prostredníctvom hyperlinku. Spoločnosť EUGEN ARNOLD GmbH nie je zodpovedná za obsah webových stránok, nájdených pomocou tohto hyperlinku. Všetky osoby a podniky, uvedené na tejto webovej stránke, týmto odmietajú dať súhlas s akýmkoľvek komerčným používaním a postúpením svojich dát (porovnaj § 28 BDSG [Spolkový zákon o ochrane dát])

Známkové právo
Upozorňujeme na to, že logá, označenia, ochranné značky tovaru a ochranné známky, ktoré sú na tejto webovej strane uvedené a zobrazené, sú majetkom príslušných firiem a/alebo osôb a podliehajú známkovému právu.

Máte otázku? Radi Vám pomôžeme.

Alebo jednoducho využite náš kontaktný formulár: